Siêu anh hùng đầu trọc cứu mỹ nhân và được thưởng ứ ừ